Privacyverklaring

Privacyverklaring gemeente en OCMW Koekelare

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom willen we uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Dat is althans de definitie van een persoonsgegeven in de Privacywet. Deze wet voorziet in een specifieke bescherming als deze gegevens worden verwerkt.

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens we van u als natuurlijk persoon verzamelen en verwerken. De besturen van gemeente en OCMW Koekelare zijn een lokale overheid en zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast verwerken deze besturen ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale Overheid. Daarbij volgen zij de instructies van die andere entiteit.

Hieronder zetten we de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens op een rij.

Over welke persoonsgegevens gaat het?

De besturen van gemeente en OCMW Koekelare verzamelen persoonsgegevens die u ons meedeelt of die wij verkrijgen via derden.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op 3 manieren:

  • het bestuur vraagt rechtstreeks uw persoonsgegevens op
  • het bestuur raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen, ….
  • het bestuur ontvangt uw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen e.a. in het kader van uw aanvraag

Wat gebeurt er met die persoonsgegevens?

De ontvangen persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van gemeente en OCMW Koekelare. Zij dienen enkel om u de informatie te geven die u vraagt en om onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld: schrijft u zich in voor de nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrief te bezorgen. In elke nieuwsbrief hebt u de kans om u terug uit te schrijven.

Alle persoonsgegevens met bijzondere aandacht voor gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (zoals een bankrekeningnummer) worden confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

Uw contactgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De besturen van gemeente en OCMW Koekelare bewaren persoonsgegevens en baseren zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat zijn uw rechten?

U kunt op elk moment de persoonsgegevens die de besturen van gemeente en OCMW Koekelare over u verwerken inkijken. Onnauwkeurige of onvolledige gegevens kunt u laten verbeteren of verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@koekelare.be.

Gaat u niet akkoord met de manier waarop het bestuur uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u zich hiertegen verzetten. Op wwww.gegevensbeschermingsautoriteit.be vindt u hierover meer informatie.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met:

Gemeente Koekelare
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare
Tel. 051 58 92 01

OCMW Koekelare
Ichtegemstraat 18
8680 Koekelare
Tel. 051 58 10 01

Of stuur een e-mail naar info@koekelare.be.