Lange Maxroute

Het Lange Max Museum is de vertrekplaats van een wandeling in de onmiddellijke omgeving. De afstand van deze wandeling is 3,5 km en is bijgevolg ideaal te combineren met een museumbezoek.

Vanaf het boerenerf stap je in de richting van het stokerijbos. Het ligt voor de hand om net voor het bos eerst even de reusachtige bedding van Lange Max te bekijken.

Het wandeltraject brengt je van het bos naar een open landschap. Ter hoogte van de Moerdijk verandert het landschap naar het typerende Moere Blote.

Langs de waterloop tref je enkele gebouwen die getuigen van een rijk industrieel verleden... Het waren twee jeneverstokerijen die zich vestigden langs het kanaal.

Aan de hand van een begeleidend kaartje kom je alles te weten.