Naar inhoud

Tuin van de Hoop

Tuin van de Hoop

De Tuin van de Hoop is een kijktuin, soms beeldentuin.
Deze tuin kreeg zijn naam enerzijds om de doelstelling van het aanpalende Fransmansmuseum te ondersteunen. Onze Fransmans, de seizoenarbeiders van weleer, verrichtten zwaar labeur op de Franse bietenvelden en in de cichoreidrogerijen om hun kinderen hoop te geven op een betere toekomst. Anderzijds verwijst de benaming van deze tuin en het kunstwerk van Wouter Bolangier naar wijlen Koning Boudewijn I, voor velen een teken van hoop.

Deze siertuin is gelegen achter het Fransmansmuseum.